1. Maestrului de cor. Al lui Davíd. Psalm. Dumnezeul laudei mele, să nu taci,

2. că şi gura celui nelegiuit, şi gura celui înşelător s-au deschis asupra mea, vorbesc împotriva mea cu limbă mincinoasă!

3. Mă înconjoară cu vorbe [pline] de ură şi se războiesc cu mine fără motiv.

4. În schimbul dragostei mele mă acuză, în timp ce eu sunt în rugăciune.

5. Îmi fac rău în locul binelui şi mă urăsc în schimbul iubirii mele.

6. Ridică un om nelegiuit peste el şi acuzatorul să stea de-a dreapta lui.

7. Să iasă nelegiuit la judecata lui şi rugăciunea lui să-i fie socotită drept păcat!

8. Zilele lui să fie puţine şi misiunea lui să o ia altul!

9. Să devină fiii lui orfani şi femeia lui, văduvă!

10. Fiii lui să rătăcească şi să cerşească şi să fie căutaţi printre dărâmăturile [casei] lor!

11. Cămătarul să pună mâna pe tot ce are şi străinii să-i jefuiască munca!

12. Să nu aibă cine să-i arate milă şi să nu se afle mângâietor pentru orfanii lui!

13. Să fie nimicită descendenţa lui şi într-o generaţie să li se şteargă numele!

14. Să fie amintită nelegiuirea părinţilor lui înaintea Domnului şi păcatul mamei lui să nu se şteargă niciodată,

15. ci să fie înaintea Domnului necontenit şi el să distrugă amintirea lor de pe pământ!

16. Pentru că nu şi-a adus aminte să arate îndurare şi i-a urmărit pe cel sărac, pe cel lipsit şi pe cel cu inima zdrobită, până la moarte.

17. A îndrăgit blestemul: să vină asupra lui! Nu i-a plăcut binecuvântarea: să se îndepărteze de el!

18. S-a îmbrăcat în blestem ca într-o haină şi acesta a intrat înlăuntrul lui ca apa şi ca untdelemnul în oasele lui.

19. Să-i fie ca un veşmânt cu care să se acopere şi ca o cingătoare care să-l strângă pururea!

20. Aceasta să fie răsplata de la Domnul pentru acuzatorii mei şi pentru cei care vorbesc rău împotriva sufletului meu!

21. Tu, Doamne Dumnezeule, fii împreună cu mine de dragul numelui tău, eliberează-mă, pentru că mare este îndurarea ta!

22. Pentru că sunt sărac şi lipsit şi inima mea este rănită înlăuntrul meu.

23. Mă sting ca umbra care apune, tremur ca o lăcustă.

24. Mi se clatină genunchii din cauza postului şi trupul mi s-a descărnat.

25. Am ajuns de ocara lor; se uită la mine şi clatină din cap.

26. Ajută-mă, Doamne, Dumnezeul meu! Salvează-mă după îndurarea ta!

27. Să se ştie că aceasta este mâna ta, că tu, Doamne, ai făcut [lucrul acesta]!

28. Ei pot să mă blesteme, dar tu binecuvântează-mă; ei pot să se ridice [împotriva mea], dar tu fă-i de ruşine şi slujitorul tău să se bucure!

29. Să fie îmbrăcaţi în umilire cei care mă acuză şi să fie învăluiţi de ruşine ca într-o mantie!

30. Îl voi lăuda foarte mult pe Domnul cu gura mea, îl voi lăuda în mijlocul mulţimii.

31. Căci el stă la dreapta celui sărman, ca să-l mântuiască de cei care îi judecă sufletul.

“Na igreja se fala somente com Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina