1. Maestrului de cor. Al fiilor lui Córe. Psalm.

2. Doamne, tu ai fost binevoitor cu ţara ta, i-ai adus înapoi pe cei captivi ai lui Iacób.

3. Ai iertat nelegiuirea poporului tău, i-ai acoperit toate păcatele; Sélah

4. ţi-ai potolit toată furia şi te-ai întors de la mânia ta aprinsă.

5. Întoarce-ne, Dumnezeul mântuirii noastre, şi îndepărtează indignarea ta de la noi!

6. Oare vei continua în veac să fii mâniat pe noi, vei ţine mânie din generaţie în generaţie?

7. Nu te vei întoarce oare să ne dai viaţă, pentru ca poporul tău să se bucure în tine?

8. Arată-ne, Doamne, îndurarea ta şi dă-ne mântuirea ta!

9. Voi asculta ce zice Domnul Dumnezeu: el vorbeşte de pace poporului său şi credincioşilor săi şi celor care se întorc la el cu [toată] încrederea.

10. Mântuirea este aproape de cei care se tem de el şi gloria lui va locui pe pământul nostru.

11. Îndurarea şi adevărul se vor întâlni, dreptatea şi pacea se vor îmbrăţişa;

12. adevărul va răsări din pământ şi dreptatea va coborî din ceruri.

13. Domnul îşi va revărsa bunătatea şi pământul îşi va aduce roadele sale.

14. Dreptatea va merge înaintea lui şi-i va călăuzi paşii pe cale.

“O demônio é forte com quem o teme, mas é fraquíssimo com quem o despreza.” São Padre Pio de Pietrelcina