1. Maestrului de cor. Slujitorul lui Yhwh. Al lui Davíd.

2. În adâncul inimii celui nelegiuit şuşoteşte păcatul, înaintea ochilor săi nu este frică de Dumnezeu.

3. Atât de mult se măguleşte pe sine în ochii săi, încât nu-şi descoperă fărădelegea, ca s-o urască.

4. Cuvintele gurii sale sunt nedreptate şi înşelăciune, el refuză să înţeleagă ca să facă binele.

5. La nedreptate se gândeşte în aşternutul său, zăboveşte pe calea care nu este bună şi nu respinge răul.

6. Îndurarea ta, Doamne, este până la ceruri şi fidelitatea ta, până la nori.

7. Dreptatea ta este ca munţii lui Dumnezeu şi judecăţile tale sunt ca abisul cel mare. Tu, Doamne, salvezi oameni şi animale.

8. Cât de minunată este îndurarea ta, Dumnezeule! Fiii oamenilor îşi găsesc adăpost la umbra aripilor tale.

9. Se satură din belşugul casei tale, tu îi adăpi din şuvoaiele desfătărilor tale.

10. Căci la tine este izvorul vieţii şi în lumina ta vom vedea lumina.

11. Ţine îndurarea ta pentru cei care te cunosc şi dreptatea ta, pentru cei curaţi cu inima!

12. Să nu vină asupra mea piciorul celor mândri şi mâna celor nelegiuiţi să nu mă izgonească!

13. Iată, au căzut făcătorii de nedreptate, s-au prăbuşit şi nu se vor putea ridica!

A firmeza de todo o edifício depende da fundação e do teto! São Padre Pio de Pietrelcina