1. Aleluia! Lăudaţi, slujitori ai Domnului, lăudaţi numele Domnului!

2. Fie numele Domnului binecuvântat de acum şi până în veac!

3. De la răsăritul şi până la apusul soarelui, fie numele Domnului lăudat!

4. Domnul este preaînalt, mai presus de toate neamurile, gloria lui este mai presus de ceruri.

5. Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru, care locuieşte atât de sus,

6. care îşi pleacă privirea să vadă [ce se petrece] în cer şi pe pământ?

7. El ridică pe cel sărac din ţărână, înalţă din mizerie pe cel sărman,

8. pentru ca să-l aşeze alături de cei nobili, de nobilii poporului său.

9. El o aşază pe cea sterilă în casă ca pe o mamă ce se bucură de copii. Aleluia!

“A sua função é tirar e transportar as pedras, e arrancar os espinhos. Jesus é quem semeia, planta, cultiva e rega. Mas seu trabalho também é obra de Jesus. Sem Ele você nada pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina