1. Maestrului de cor. Al lui Davíd. În Domnul îmi găsesc refugiu, cum spuneţi sufletului meu: „Fugi în munţii voştri ca o pasăre!”?

2. Căci, iată, nelegiuiţii îşi încordează arcul, pe coardă îşi potrivesc săgeata ca să tragă pe întuneric în cei drepţi cu inima!

3. Când se clatină temeliile, ce poate face cel drept?

4. Domnul locuieşte în templul său cel sfânt, Domnul îşi are tronul în ceruri. Ochii lui privesc, pleoapele lui îi cercetează pe fiii oamenilor.

5. Domnul cercetează pe cel drept şi pe cel nelegiuit. El îl urăşte pe acela care iubeşte violenţa.

6. El va face să plouă peste cei nelegiuiţi cărbuni aprinşi, foc şi pucioasă şi suflarea furiei este partea lor de moştenire.

7. Căci Domnul este drept şi iubeşte dreptatea; cei drepţi vor vedea faţa lui.

“Jesus vê, conhece e pesa todas as suas ações.” São Padre Pio de Pietrelcina