1. A 9. esztendõ tizedik hónapjának tizedik napján az Úr szózatot intézett hozzám:

2. Emberfia, a mai napot jól jegyezd meg magadnak, mert Babilon királya a mai napon támadta meg Jeruzsálemet.

3. Mondj ezért példabeszédet a lázongó nemzedéknek! Így beszélj: Ezt mondja az Úr, az Isten: Tégy fel a tûzre egy üstöt, s önts bele vizet!

4. Tégy bele húsdarabokat, ízes falatokat, combot és lapockát, töltsd meg jó csontokkal!

5. A legjavát válaszd ki a nyájból! Tégy alá fát, forrald fel, hogy még a csontok is megfõjenek, amik benne vannak.

6. Mert ezt mondja az Úr, az Isten: Jaj a vérontás városának, a megrozsdásodott üstnek, amelyrõl nem lehet a rozsdát eltávolítani. Vedd ki az egyik darabot a másik után! Nem vetnek rá sorsot.

7. Mert a vér, amelyet kiontott, megmarad benne, kopár sziklára öntötte ki, nem a földre öntötte, hogy befödhetné a por.

8. Hogy felszítsam haragomat és bosszút állhassak, kopár sziklára öntöttem a vért, amelyet kiontott, hogy ne lepje be semmi.

9. Azért ezt mondja az Úr, az Isten: Jaj a vérontás városának! Nagy máglyát rakok.

10. Hordj össze sok fát, gyújtsd meg a tüzet, fõzd meg a húst, fõjön meg teljesen, és a csontok emésztõdjenek meg!

11. Aztán tedd föl az üstöt üresen a tûzre, hogy érce áttüzesedjen, a szenny elolvadjon rajta, s a rozsda leperegjen.

12. A sok rozsda azonban a tûztõl sem pergett le róla.

13. Meg akartalak tisztítani tisztátalanságod szennyétõl, de nem lettél tiszta, nem tisztultál meg szennyedtõl. Nem is leszel tiszta mindaddig, amíg ki nem töltöm rajtad haragomat.

14. Én, az Úr mondtam ezt, s szavam beteljesedik. Semmit sem engedek el, nem irgalmazok és nem engesztelõdöm meg. Útjaid és tetteid szerint ítélkezem fölötted - mondja az Úr, az Isten.

15. Az Úr szózatot intézett hozzám:

16. Emberfia, nézd, elveszem tõled hirtelenül szemed gyönyörûségét. De ne keseredj el és ne sírj, könnyeid ne folyjanak!

17. Sóhajts halkan, ne tarts halotti gyászt; turbánodat tedd föl a fejedre, sarud legyen a lábadon, ne takard el szakálladat és ne edd az emberek kenyerét!

18. Reggel szóltam a néphez, s este meghalt a feleségem. Másnap reggel a kapott utasítás szerint jártam el.

19. A nép így szólt hozzám: "Nem magyarázod meg, hogy mit jelent számunkra, amit teszel?"

20. Ezt válaszoltam: "Az Úr ezt a szózatot intézte hozzám:

21. Szólj Izrael házához: Ezt mondja az Úr, az Isten: Nézzétek, megszentségtelenítem szentélyemet, erõtök forrását, büszkeségetek tárgyát, szemetek fényét, lelketek gyönyörûségét. Fiaitok és lányaitok, akiket hátrahagytatok, kard élén vesznek el.

22. És ti is úgy tesztek majd, mint ahogy én tettem: nem takarjátok be szakállatokat, nem eszitek az emberek kenyerét,

23. turbánotok a fejeteken lesz, sarutok a lábatokon, nem jajgattok és nem siránkoztok. Elpusztultok bûneitek miatt, és csak egymás elõtt sóhajtoztok majd.

24. Ezekiel meg jel lesz nektek: Ugyanazt teszitek pontosan ti is, amit õ tett. És amikor ez bekövetkezik, megtudjátok, hogy én vagyok az Úr."

25. Emberfia, azon a napon, amikor majd megfosztom õket erejük forrásától, büszkeségük tárgyától, szemük fényétõl, lelkük gyönyörûségétõl, fiaiktól és lányaiktól,

26. azon a napon majd egy menekült érkezik hozzád, hogy errõl hírt adjon neked.

27. Azon a napon nyíljék meg a szád, és beszélj a menekült elõtt: beszélj és ne légy többé néma! Jel leszel számukra, és akkor megtudják, hogy én vagyok az Úr.

A humildade e a caridade são as “cordas mestras”. Todas as outras virtudes dependem delas. Uma é a mais baixa; a outra é a mais alta. ( P.e Pio ) São Padre Pio de Pietrelcina