1. Aztán kivitt a külsõ udvarba északi irányba; ahhoz a kamrához vitt, amely az elkülönített hellyel átellenben és az észak felé nézõ építménnyel szemben volt.

2. A hossza száz könyök volt az északi felén, a szélessége ötven könyök.

3. A belsõ udvarban a kapukkal szemben és a külsõ udvarban a kikövezett úttal szemben karzatok voltak egymással szemben három emeleten.

4. És a cellák elõtt tíz könyök széles és száz könyök hosszú folyosó volt, amelynek kapui északra néztek.

5. A felsõ kamrák valamivel kisebbek voltak, mint az alsók és a középsõk, mert a karzat elfoglalta elõlük a helyet.

6. Háromemeletesek voltak ugyanis, és nem voltak oszlopaik úgy, mint ahogy oszlopok voltak az udvarokban. Ezért volt kevesebb terük, mint az alsóknak és a középsõknek.

7. A külsõ fal, amely a kamrákkal párhuzamosan a külsõ udvar irányába a kamrák felé húzódott, ötven könyök hosszúságú volt.

8. Mert a kamrák hossza, amelyek a külsõ udvarban voltak, ötven könyök volt, a templom elõttieké meg száz könyök.

9. A bejárat e kamrák alatt kelet felõl volt, ha az ember a külsõ udvarból jött.

10. Az udvar falának szélességében déli irányban az elkülönített hely elõtt és az épület elõtt ugyancsak kamrák voltak.

11. Elõttük út volt, mint az északra fekvõ kamráknál: hosszúságuk, szélességük, minden kijáratuk, egyéb berendezésük és ajtajaik ugyanolyanok voltak.

12. Olyanok voltak, mint a déli kamrák bejáratai: minden út kezdetén volt egy bejárat a kelet felé nézõ fallal szemben, annak a bejáratánál.

13. És így szólt hozzám: "Az északi kamrák és a déli kamrák, amelyek az elkülönített hely elõtt vannak, a legszentebbnek a kamrái, ahol a papok, akik az Úrhoz közelíthetnek, elfogyasztják a szent adományokat. Oda tegyék le a szent adományokat, az ételáldozatot, a bûnért való áldozatot és a jóvátételi áldozatot, mert az a hely szent.

14. És ha a papok oda betérnek, ne menjenek a szentélybõl a külsõ udvarba, hanem ott tegyék le ruhájukat, amelyben szolgálatukat végezték, mert azok szentek. Más ruhát vegyenek magukra, és csak azután közeledjenek a nép számára kijelölt helyhez."

15. És amikor befejezte a belsõ templomépület mérését, kivitt a kelet felé nézõ kapuhoz, és megmérte körös-körül a templomteret.

16. Megmérte a keleti oldalt a mérõvesszõjével: ötszáz könyök. Aztán megfordult, és

17. megmérte az északi oldalt: ötszáz könyök a mérõvesszõvel. Aztán megfordult,

18. megmérte a déli oldalt, és ötszáz könyököt mért a mérõvesszõvel.

19. Megfordult, és megmérte a nyugati oldalt: ötszáz könyök a mérõvesszõvel.

20. Négy irányban mérte meg a falat körös-körül minden oldalukon - ötszáz könyök hosszú és ötszáz könyök széles -, hogy a szentet elkülönítse a közönségestõl.

“Não há nada mais inaceitável do que uma mulher caprichosa, frívola e arrogante, especialmente se é casada. Uma esposa cristã deve ser uma mulher de profunda piedade em relação a Deus, um anjo de paz na família, digna e agradável em relação ao próximo.” São Padre Pio de Pietrelcina