1. Amikor sorshúzás útján felosztjátok az országot, különítsetek el egy szent részt a földbõl mint szent adományt az Úr számára. Hossza huszonötezer és szélessége húszezer mérték legyen. Ez a terület egész kiterjedésében legyen szent.

2. Ebbõl a szentélyhez tartozzék egy ötszázszor ötszáz mértéknyi négyszög és ötven könyöknyi térség legyen mellette körös-körül.

3. Ebbõl a területbõl mérj ki egy huszonötezer mértéknyi hosszú és tízezer mértéknyi széles darabot, ezen álljon a szentély, a legszentebb.

4. Ez legyen az ország szent része; legyen a papoké, akik a szentélyben teljesítenek szolgálatot, akik az Úrhoz közelítenek, hogy szolgáljanak neki. Legyen ez a hely arra, hogy ott álljon a házuk, és szent hely a szentélynek.

5. Továbbá egy huszonötezer mértéknyi hosszú és tízezer mértéknyi széles terület legyen a levitáké, akik a templomban szolgálnak; legyen az õ tulajdonuk a városokkal együtt, hogy ott lakjanak.

6. A város tulajdonaként jelöljetek ki ötezer mérték széles és huszonötezer mérték hosszú területet a szentély számára elkülönített terület mellett, ez Izrael egész házáé legyen.

7. A fejedelem számára, a szentély számára elkülönített terület és a város számára elkülönített terület mellett legyen birtok mindkét felõl, a nyugati oldaltól nyugat felé, a keleti oldaltól kelet felé. Hossza akkora legyen, mint az ország minden más részéé nyugati szélétõl a keleti széléig.

8. Ez legyen az õ birtoka Izraelben. Így a fejedelmek többé nem nyomják el népemet, meghagyják az országot Izrael házának törzsei szerint.

9. Ezt mondja az Úr, az Isten: Legyen ez nektek elég, Izrael fejedelmei. Hagyjátok abba az erõszakot és a rablást, jog és igazság szerint járjatok el, hagyjátok abba a jogtalan zsarolást - mondja az Úr, az Isten.

10. Használjatok igaz mértéket, igaz efát és igaz bátot!

11. Az efa és a bát legyen egyenlõ oly módon, hogy a bát a homer tizedrésze legyen, és az efa is a homer tizedrésze. Amilyen a homer mértéke, olyan legyen ezeké is.

12. A sékel húsz gerából áll. Húsz sékel, huszonöt sékel és tizenöt sékel egy minát tesz ki.

13. Ezekkel az adományokkal tartoztok: egyhatod efa egy homer gabonából, egyhatod efa egy homer árpából.

14. Az olaj mennyisége pedig egy bát olaj, a kórnak a tizedrésze legyen; tíz bát egy kórt tesz ki, mint ahogy tíz bát tesz ki egy homert is.

15. Továbbá egy bárány minden kétszáz darabból álló nyájból, Izrael legelõirõl az áldozat céljaira: égõáldozatul és a közösség áldozatául. Ez legyen engesztelõ áldozatotok - mondja az Úr, az Isten.

16. Az ország egész népe adja át ezeket az adományokat Izrael fejedelmének.

17. A fejedelem gondoskodjék az égõáldozatokról, az étel- és italáldozatokról az ünnepeken, az újhold és a szombat napjain és Izrael házának valamennyi ünnepnapján. Õ gondoskodjék a bûnért való áldozatról, az ételáldozatról, az égõáldozatról és a közösségi áldozatról, engesztelésül Izrael háza számára.

18. Ezt mondja az Úr, az Isten: Az elsõ hónap elsõ napján végy egy hibátlan fiatal bikát, hogy a bûnt eltávolítsd a szentélytõl.

19. A pap vegyen a bûnért való áldozat vérébõl, kenje meg vele a templom ajtófélfáját, az oltár szegélyének négy sarkát és a belsõ udvar kapuinak félfáját.

20. Így tégy a hetedik hónapban mindazokért, akik tudatlanságból, vagy tévedésbõl követtek el bûnt. Így távolítsd el a bûnt a templomtól.

21. Az elsõ hónapban, a hónap tizennegyedik napján legyen számotokra a húsvét ünnepe. Hét napon át kovásztalan kenyeret egyetek.

22. Ezen a napon a fejedelem mutasson be saját magáért és az ország egész népéért bûnért való áldozatul egy bikát.

23. Az ünnep hét napján mutasson be az Úrnak naponként égõáldozatul hét hibátlan bikát és kost hét napon keresztül, és bûnért való áldozatul egy bakot mindennap.

24. Ételáldozatként adjon minden bikához egy efányit, és minden koshoz egy efányit, és efánként egy hin olajat.

25. A hetedik hónapban, a hónap tizenötödik napján az ünnepen hasonlóképpen mutasson be hét napon át bûnért való áldozatot, égõáldozatot, ételáldozatot és ugyanannyi mennyiségû olajat.

“Invoquemos sempre o auxílio de Nossa Senhora.” São Padre Pio de Pietrelcina