1. Te meg mondj siratóéneket Izrael fõembereirõl! Ezt mondd:

2. Mi volt anyád? Nõstényoroszlán az oroszlánok között. Oroszlánkölykök között tanyázott és fölnevelte kicsinyeit.

3. Fölnevelte az egyik kölykét, és az fiatal oroszlánná fejlõdött, megtanult zsákmányt szerezni és felfalta az embereket.

4. A népek összefogtak ellene, s megfogták a barlangjában. Karikát tettek az orrába, és Egyiptom földjére vitték.

5. Amikor látta, hogy amit várt, meghiúsult és reménye szétfoszlott, fogott egy másikat a kölykei közül, s fiatal oroszlánná nevelte.

6. Ez jött-ment az oroszlánok között, fiatal oroszlánná fejlõdött, megtanult zsákmányt szerezni és felfalta az embereket.

7. Lerombolta palotáikat, elpusztította városaikat. Az ország és lakói megborzadtak iszonyú bömbölésétõl.

8. A körülötte élõ népek csapdát állítottak neki, kivetették rá hálójukat és megfogták barlangjában.

9. Karikával az orrában ketrecbe tették, és elvitték Babilon királyához, egy erõdbe zárták, hogy többé ne lehessen hallani bömbölését Izrael hegyein.

10. Anyád hasonló volt a víz partjára ültetett szõlõhöz, termékeny és dús lombozata volt a bõséges víztõl.

11. Erõs ágat hozott, amely kormánypálcává lett. Felnövekedett és a felhõkig ért, megcsodálták nagyságát és dús lombozatát.

12. Aztán kitépték és a földre vetették, a keleti szél kiszárította gyümölcseit, és tönkrement. Erõs hajtása elszáradt, és megemésztette a tûz.

13. Akkor a sivatagba ültették, száraz és kietlen földbe.

14. Tûz csapott ki hajtásából és megemésztette gyümölcsét. Nincs többé erõs hajtása, kormánypálcája. Siratóének ez, siratóénekké vált.

“Não se fixe voluntariamente naquilo que o inimigo da alma lhe apresenta.” São Padre Pio de Pietrelcina