1. Visszavezetett a templom bejáratához, és lám, víz fakadt a templom küszöbe alatt a keleti oldalon, mert a templom kelet felé nézett. A víz a templom jobb oldalán folyt le az oltártól dél felé.

2. Kivitt azután az északi kapun és körülvezetett kívülrõl egészen a külsõ kapuig, amely kelet felé néz, és lám, víz tört elõ a jobb oldalon.

3. A férfi, akinek kezében mérõzsinór volt, kelet felé ment és ezer könyököt mért, majd átvezetett a vízfolyáson, s a víz bokáig ért.

4. Újra ezret mért és átvezetett a vízfolyáson, s a víz térdig ért. Megint ezret mért és átvezetett rajta, s a víz a veséig ért.

5. Ismét ezret mért, s már folyó volt, amin nem tudtam átmenni, mert a víz áradt, mély folyóvá dagadt, amelyen nem tudtam átmenni.

6. Akkor ezt mondta nekem: Láttad ezt, emberfia? És elvezetett, majd elvitt a folyó partjához.

7. Amikor visszatértem, lám, a folyó partján igen sok fa volt mindkét oldalon.

8. Így szólt hozzám: "Ez a víz a keleti vidék felé indul és lefolyik Arabáig, s eljut a tengerig; amikor beleömlik, annak vize egészséges lesz.

9. Amerre elér a folyó, minden élõlény, amely mozog, élni fog. Halak lesznek nagy bõségben, mert ahová ez a víz behatol, egészségessé lesz, és élni fog minden, ahová a folyó elér.

10. Partján halászok állnak. En-Gadditól En-Eglajimig hálókat vetnek ki. Olyan tömérdek és sokfajta hala lesz, mint a Nagy Tengernek.

11. Ingoványai és mocsarai azonban nem lesznek egészségesek, hanem sógödrökké válnak.

12. A folyó mentén, mindkét parton mindenfajta gyümölcsfa nõ, amelyeknek lombja nem hull le, s gyümölcse nem fogy el: minden hónapban friss gyümölcsöt hoznak, mert vizük a szentélybõl fakad. Gyümölcsük eledelül, lombjuk pedig orvosságul szolgál."

13. Ezt mondja az Úr, az Isten: Íme a föld határai, amelyet Izrael tizenkét törzse között szétosztotok, de Józsefnek két részt adtok.

14. Vegyétek birtokba egyformán részeteket, mert megesküdtem atyáitoknak, hogy nekik adom ezt a földet, és ez a föld birtokotok lesz.

15. Ezek az ország határai: északon a Nagy Tengertõl a Hetlon út Hamat bejárójáig: Cedad,

16. Berota, Szibrajim, ami Damaszkusz területe és Hamat területe közt van, Hacerhat-Tikonig Hauran területe felé,

17. majd a határ kiterjed a tengertõl egészen Hacar-Enánig, Damaszkusz északi határáig és Hamat határáig. Ez az északi oldal.

18. A keleti oldalon Hauran és Damaszkusz között, Gileád és Izrael földje között a Jordán lesz a határ a keleti tengerig, Tamárig. Ez a keleti oldal.

19. És a déli oldalon déli irányban Tamártól Meriba vizéig, Kádestõl a folyó irányában a Nagy Tengerig. Ez a déli oldal.

20. Nyugati oldalon a Nagy Tenger legyen a határ addig a helyig, amely szemben van Hamat bejárójával. Ez a nyugati oldal.

21. Ezt a földet osszátok fel magatok között Izrael törzsei szerint.

22. Vegyétek birtokba a magatok és a köztetek tartózkodó idegenek számára, akiknek fiaik születnek köztetek, s ezekkel bánjatok úgy, mintha Izrael fiai közül valók volnának. Osztozzanak meg veletek a birtokon Izrael törzsei közepette.

23. Amelyik törzsben tartózkodik, ott adjatok az idegennek birtokot - mondja az Úr.

“Seria mais fácil a Terra existir sem o sol do que sem a santa Missa!” São Padre Pio de Pietrelcina