1. Pieśń. Psalm. Dawidowy.

2. Gotowe jest serce moje, Boże, zaśpiewam i zagram. Zbudź się, chwało moja,

3. zbudź się, harfo i cytro! Chcę obudzić jutrzenkę.

4. Wśród ludów będę chwalił Cię, Panie, zagram Ci wśród narodów,

5. bo Twoja łaskawość [sięga] aż do niebios, a wierność Twoja po chmury.

6. Bądź wywyższony, Boże, ponad niebo, a Twoja chwała ponad całą ziemię!

7. Aby ocaleli, których miłujesz, wspomóż nas Twą prawicą i wysłuchaj!

8. Bóg przemówił w swojej świątyni: Będę triumfował i podzielę Sychem, a dolinę Sukkot wymierzę.

9. Do Mnie należy Gilead, do Mnie Manasses, Efraim jest szyszakiem mojej głowy, Juda moim berłem,

10. Moab jest dla Mnie misą do mycia; na Edom but mój rzucę, nad Filisteą będę triumfował.

11. Któż mnie wprowadzi do miasta warownego? Któż aż do Edomu mię odprowadzi?

12. Czyż nie Ty, o Boże, nas odrzuciłeś i już nie wychodzisz, Boże, z naszymi wojskami?

13. Daj nam pomoc przeciw nieprzyjacielowi, bo ludzkie ocalenie jest zawodne.

14. W Bogu dokonamy czynów pełnych mocy i On podepcze naszych nieprzyjaciół.

“O grau sublime da humildade é não só reconhecer a abnegação, mas amá-la.” São Padre Pio de Pietrelcina