1. Kierownikowi chóru. Dawida, sługi Pańskiego.

2. Nieprawość mówi do bezbożnika w głębi jego serca; bojaźni Boga nie ma przed jego oczyma.

3. Bo jego własne oczy [zbyt] mu schlebiają, by znaleźć swą winę i ją znienawidzić.

4. Słowa jego ust to nieprawość i podstęp, zaniechał mądrości i czynienia dobrze.

5. Na swoim łożu zamyśla nieprawość, wkracza na niedobrą drogę, nie stroni od złego.

6. Łaskawość Twoja, Panie, dosięga nieba, a Twoja wierność samych obłoków.

7. Twoja sprawiedliwość - jak najwyższe góry; Twoje wyroki - jak Wielka Otchłań: niesiesz, Panie, ocalenie ludziom i zwierzętom.

8. Jak cenna jest Twoja łaska, synowie ludzcy przychodzą do Ciebie, chronią się w cieniu Twych skrzydeł:

9. sycą się tłuszczem Twojego domu, poisz ich potokiem Twoich rozkoszy.

10. Albowiem w Tobie jest źródło życia i w Twej światłości oglądamy światłość.

11. Zachowaj łaskę Twą dla tych, co Ciebie znają, i sprawiedliwość Twą dla prawych sercem!

12. Niech mnie nie dogoni stopa pyszałka i ręka grzesznika niech mnie nie płoszy!

13. "Oto" czyniący nieprawość runęli: zostali powaleni i nie mogą powstać.

“O passado não conta mais para o Senhor. O que conta é o presente e estar atento e pronto para reparar o que foi feito.” São Padre Pio de Pietrelcina