1. Pan króluje: wesel się, ziemio, radujcie się, mnogie wyspy!

2. Obłok i ciemność wokoło Niego, sprawiedliwość i prawo podstawą Jego tronu.

3. Ogień idzie przed Jego obliczem i pożera dokoła Jego nieprzyjaciół.

4. Jego błyskawice świat rozświecają, a ziemia patrzy i drży.

5. Góry topnieją jak wosk przed obliczem Pana, przed obliczem Władcy wszystkiej ziemi.

6. Niebiosa głoszą Jego sprawiedliwość, a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.

7. Muszą się wstydzić wszyscy, którzy czczą posągi i chlubią się bożkami; wszyscy bogowie hołd Mu oddają.

8. Słyszy o tym i cieszy się Syjon i radują się córki Judy z Twoich wyroków, o Panie!

9. Tyś bowiem, Panie, wywyższony - ponad całą ziemię i niezmiernie wzniosły pośród wszystkich bogów.

10. Pan miłuje tych, co zła nienawidzą, On strzeże życia swoich świętych, wyrywa ich z ręki grzeszników.

11. Światło wschodzi dla sprawiedliwego i radość dla ludzi prawego serca.

12. Sprawiedliwi, weselcie się w Panu i wysławiajcie Jego święte imię!

“A maior alegria de um pai é que os filhos se amem, formem um só coração e uma só alma. Não fostes vós que me escolhestes, mas o pai celeste que, na minha primeira missa, me fez ver todos os filhos que me confiava”.(P.e Pio) São Padre Pio de Pietrelcina