1. Alleluja. Chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokościach!

2. Chwalcie Go, wszyscy Jego aniołowie, chwalcie Go, wszystkie Jego zastępy!

3. Chwalcie Go, słońce i księżycu, chwalcie Go, wszystkie gwiazdy świecące.

4. Chwalcie Go, nieba najwyższe i wody, co są ponad niebem:

5. niech imię Pana wychwalają, On bowiem nakazał i zostały stworzone,

6. utwierdził je na zawsze, na wieki; nadał im prawo, które nie przeminie.

7. Chwalcie Pana z ziemi, potwory i wszystkie morskie głębiny,

8. ogniu i gradzie, śniegu i mgło, gwałtowny huraganie, co pełnisz Jego słowo,

9. góry i wszelkie pagórki, drzewa rodzące owoc i wszystkie cedry,

10. dzikie zwierzęta i bydło wszelakie, to, co się roi na ziemi, i ptactwo skrzydlate,

11. królowie ziemscy i wszystkie narody, władcy i wszyscy sędziowie na ziemi,

12. młodzieńcy, a także dziewice, starcy wraz z młodzieżą

13. niech imię Pana wychwalają, bo tylko Jego imię jest wzniosłe, majestat Jego góruje nad ziemią i niebem

14. i pomnaża moc swojego ludu. Pieśń pochwalna dla wszystkich Jego świętych, synów Izraela - ludu, który Mu jest bliski. Alleluja.

“De que vale perder-se em vãos temores?” São Padre Pio de Pietrelcina