1. Kierownikowi chóru. Na melodię z Gat. Asafowy.

2. Radośnie śpiewajcie Bogu, naszej Mocy, wykrzykujcie Bogu Jakuba!

3. Zacznijcie śpiew i w bęben uderzcie, w harfę słodko dźwięczącą i lirę!

4. Dmijcie w róg na nowiu, podczas pełni, w nasz dzień uroczysty!

5. Bo to jest ustawa w Izraelu, przykazanie Boga Jakubowego.

6. To prawo ustanowił On dla Józefa, gdy wyruszył on z ziemi egipskiej. Słyszę język nieznany:

7. Uwolniłem od brzemienia jego barki: jego ręce porzuciły kosze.

8. W ucisku wołałeś, a Ja cię ratowałem, odpowiedziałem ci z grzmiącej chmury, doświadczyłem cię przy wodach Meriba.

9. Słuchaj, mój ludu, chcę cię napomnieć: obyś posłuchał Mnie, Izraelu!

10. Nie będzie u ciebie boga obcego, cudzemu bogu nie będziesz oddawał pokłonu.

11. Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej; otwórz szeroko usta, abym je napełnił.

12. Lecz mój lud nie posłuchał mego głosu: Izrael nie był Mi posłuszny.

13. Pozostawiłem ich przeto twardości ich serca: niech postępują według swych zamysłów!

14. Gdyby mój lud Mnie posłuchał, a Izrael kroczył moimi drogami:

15. natychmiast zgniótłbym ich wrogów i obróciłbym rękę na ich przeciwników.

16. Nienawidzący Pana schlebialiby Jemu, a czas ich [kary] trwałby na wieki.

17. Jego zaś bym karmił tłuszczem pszenicy i sycił miodem z opoki.

“Mesmo quando perdemos a consciência deste mundo, quando parecemos já mortos, Deus nos dá ainda uma chance de entender o que é realmente o pecado, antes de nos julgar. E se entendemos corretamente, como podemos não nos arrepender?” São Padre Pio de Pietrelcina