1. Pan króluje: drżą narody; zasiada na cherubach: a ziemia się trzęsie.

2. Wielki jest Pan na Syjonie i wyniesiony ponad wszystkie ludy.

3. Niech wielbią imię Twoje wielkie i straszliwe: ono jest święte.

4. Królem jest Potężny, co kocha sprawiedliwość. Ty ustanowiłeś to, co jest słuszne, prawo i sprawiedliwość w Jakubie Ty ustanowiłeś.

5. Wysławiajcie Pana, Boga naszego, oddajcie pokłon u podnóżka stóp Jego: On jest święty.

6. Wśród Jego kapłanów są Mojżesz i Aaron, i Samuel wśród tych, co wzywali Jego imienia: wzywali Pana, On ich wysłuchiwał.

7. Przemawiał do nich w słupie obłoku: słyszeli Jego zlecenia i przykazania, które im nadał;

8. Panie, Boże nasz, Ty ich wysłuchiwałeś, byłeś dla nich Bogiem przebaczającym, ale brałeś odwet za ich występki.

9. Wysławiajcie Pana, Boga naszego, oddajcie pokłon przed świętą Jego górą: bo Pan, Bóg nasz, jest święty.

“A oração é a efusão de nosso coração no de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina