1. Kierownikowi chóru. Psalm. Dawida,

2. gdy przybył do niego prorok Natan po jego grzechu z Batszebą.

3. Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość!

4. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego!

5. Uznaję bowiem moją nieprawość, a grzech mój jest zawsze przede mną.

6. Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą, tak że się okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku i prawym w swoim osądzie.

7. Oto zrodzony jestem w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka.

8. Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, naucz mnie tajników mądrości.

9. Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.

10. Spraw, bym usłyszał radość i wesele: niech się radują kości, któreś skruszył!

11. Odwróć oblicze swe od moich grzechów i wymaż wszystkie moje przewinienia!

12. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego!

13. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego!

14. Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ochoczym!

15. Chcę nieprawych nauczyć dróg Twoich i nawrócą się do Ciebie grzesznicy.

16. Od krwi uwolnij mnie, Boże, mój Zbawco: niech mój język sławi Twoją sprawiedliwość!

17. Otwórz moje wargi, Panie, a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

18. Ty się bowiem nie radujesz ofiarą i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał.

19. Moją ofiarą, Boże, duch skruszony, nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym.

20. Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci: odbuduj mury Jeruzalem!

21. Wtedy będą Ci się podobać prawe ofiary, dary i całopalenia, wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu.

“Vive-se de fé, não de sonhos.” São Padre Pio de Pietrelcina