1. Dawidowy. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę,

2. mój Boże, Tobie ufam: niech nie doznam zawodu! Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną!

3. Nikt bowiem, kto Tobie ufa, nie doznaje wstydu; doznają wstydu ci, którzy łamią wiarę dla marności.

4. Daj mi poznać drogi Twoje, Panie, i naucz mnie Twoich ścieżek!

5. Prowadź mnie według Twej prawdy i pouczaj, bo Ty jesteś Bóg, mój Zbawca, i w Tobie mam zawsze nadzieję.

6. Wspomnij na miłosierdzie Twe, Panie, na łaski Twoje, co trwają od wieków.

7. Nie wspominaj grzechów mej młodości ani moich przewin ale o mnie pamiętaj w Twojej łaskawości ze względu na dobroć Twą, Panie!

8. Pan jest dobry i prawy: dlatego wskazuje drogę grzesznikom;

9. rządzi pokornymi w sprawiedliwości, ubogich uczy swej drogi.

10. Wszystkie ścieżki Pana - to łaskawość i wierność dla tych, co strzegą przymierza i Jego przykazań.

11. Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, odpuść mój grzech, a jest on wielki.

12. Kim jest człowiek, co się boi Pana? Takiemu On wskazuje, jaką drogę wybrać.

13. Będzie on przebywał wśród szczęścia, a jego potomstwo posiądzie ziemię.

14. Pan przyjaźnie obcuje z tymi, którzy się Go boją, i powierza im swoje przymierze.

15. Oczy me zawsze zwrócone na Pana, gdyż On sam wydobywa nogi moje z sidła.

16. Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, bo jestem samotny i nieszczęśliwy.

17. Oddal uciski mojego serca, wyrwij mnie z moich udręczeń!

18. Spójrz na udrękę moją i na boleść i odpuść mi wszystkie grzechy!

19. Spójrz na mych nieprzyjaciół: jest ich wielu i gwałtownie mnie nienawidzą.

20. Strzeż mojej duszy i wybaw mnie, bym się nie zawiódł, gdy się uciekam do Ciebie.

21. Niechaj mnie chronią niewinność i prawość, bo w Tobie, Panie, pokładam nadzieję.

22. Boże, wybaw Izraela ze wszystkich jego ucisków!

“Para que se preocupar com o caminho pelo qual Jesus quer que você chegue à pátria celeste – pelo deserto ou pelo campo – quando tanto por um como por outro se chegará da mesma forma à beatitude eterna?” São Padre Pio de Pietrelcina