1. Dawidowy. Nie unoś się gniewem z powodu złoczyńców ani nie zazdrość niesprawiedliwym,

2. bo znikną tak prędko jak trawa i zwiędną jak świeża zieleń.

3. Miej ufność w Panu i postępuj dobrze, mieszkaj w ziemi i zachowaj wierność.

4. Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca.

5. Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał

6. i sprawi, że twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, a słuszność twoja - jak południe.

7. Upokórz się przed Panem i Jemu zaufaj! Nie oburzaj się na tego, komu się szczęści w drodze, na człowieka, co obmyśla zasadzki.

8. Zaprzestań gniewu i porzuć zapalczywość; nie oburzaj się: to wiedzie tylko ku złemu.

9. Złoczyńcy bowiem wyginą, a ufający Panu posiądą ziemię.

10. Jeszcze chwila, a nie będzie przestępcy: spojrzysz na jego miejsce, a już go nie będzie.

11. Natomiast pokorni posiądą ziemię i będą się rozkoszować wielkim pokojem.

12. Przeciw sprawiedliwemu zło knuje występny i zgrzyta na niego zębami.

13. Pan śmieje się z niego, bo widzi, że jego dzień nadchodzi.

14. Występni dobywają miecza, łuk swój napinają, by powalić biedaka i nieszczęśliwego, by zabić tych, których droga jest prosta.

15. Ich miecz przeszyje własne ich serca, a ich łuki zostaną złamane.

16. Lepsza jest odrobina, którą ma sprawiedliwy, niż wielkie bogactwo występnych,

17. bo ramiona występnych będą połamane, a sprawiedliwych Pan podtrzymuje.

18. Pan zna dni nienagannych, a ich dziedzictwo trwać będzie na wieki;

19. w czasie klęski nie zaznają wstydu, a we dni głodu będą syci.

20. Występni natomiast poginą; wrogowie Pana jak krasa łąk zwiędną, jak dym się rozwieją.

21. Występny pożycza, ale nie zwraca, a sprawiedliwy lituje się i obdarza.

22. Błogosławieni przez Pana posiądą ziemię, przeklęci przez Niego będą wyniszczeni.

23. Pan umacnia kroki człowieka i w jego drodze ma upodobanie.

24. A choćby upadł, to nie będzie leżał, bo rękę jego Pan podtrzymuje.

25. Byłem dzieckiem i jestem już starcem, a nie widziałem sprawiedliwego w opuszczeniu ani potomstwa jego, by o chleb żebrało.

26. Lituje się on w każdym czasie i pożycza; potomstwo jego stanie się błogosławieństwem.

27. Odstąp od złego, czyń dobro, abyś mógł mieszkać na wieki,

28. bo Pan miłuje sprawiedliwość i nie opuszcza swych świętych; nikczemni wyginą, a potomstwo występnych będzie wytępione.

29. Sprawiedliwi posiądą ziemię i będą mieszkać na niej na zawsze.

30. Usta sprawiedliwego głoszą mądrość i język jego mówi to, co słuszne.

31. Prawo jego Boga jest w jego sercu, a jego kroki się nie zachwieją.

32. Występny czatuje na sprawiedliwego i usiłuje go zabić,

33. lecz Pan nie zostawia go w jego ręku i nie pozwala skazać, gdy stanie przed sądem.

34. Miej nadzieję w Panu i strzeż Jego drogi, a On cię wyniesie, abyś posiadł ziemię; zobaczysz zagładę występnych.

35. Widziałem, jak występny się pysznił i rozpierał się jak cedr zielony.

36. Przeszedłem obok, a już go nie było; szukałem go, lecz nie można było go znaleźć.

37. Strzeż uczciwości, przypatruj się prawości, bo w końcu osiągnie [ten] człowiek pomyślność.

38. Wszyscy zaś grzesznicy będą wyniszczeni, potomstwo występnych wyginie.

39. Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana; On ich ucieczką w czasie utrapienia.

40. Pan ich wspomaga, wyzwala; wyzwala ich od występnych i zachowuje, do Niego bowiem się uciekają.

“Não nos preocupemos quando Deus põe à prova a nossa fidelidade. Confiemo-nos à Sua vontade; é o que podemos fazer. Deus nos libertará, consolará e enorajará.” São Padre Pio de Pietrelcina